Biblioteka

E-publikacje

Class script for the project
Company valuation via the DCF method
Zofia Wilimowska ZAWARTOŚĆ
Educational materials for students participating in the Erasmus+ Programme in the University of Applied Sciences in Nysa Edited by Tomasz Drewniak ZAWARTOŚĆ
Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Prokuratura Krajowa ZAWARTOŚĆ
Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych. MARIOLA GŁOWACKA, MACIEJ SŁODKI ZAWARTOŚĆ
Le Corbusier – cień w pieczarze Platona Andrzej Wojciechowski ZAWARTOŚĆ
Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie pod redakcją
Mirosława Jarosza, Ewy Rychlik, Katarzyny Stoś, Jadwigi Charzewskiej
ZAWARTOŚĆ
OBIADY SZKOLNE z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych Redaktor:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
ZAWARTOŚĆ
System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców Mateusz Błachucki ZAWARTOŚĆ
Współdziałanie międzyorganizacyjne w ochronie ludności (ujęcie retrospektywne) Autor
dr hab. inż. Andrzej Józef Włodarski, prof. SGSP
ZAWARTOŚĆ
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach pod redakcją
prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jaroszak
ZAWARTOŚĆ
ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Redaktor:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
ZAWARTOŚĆ
Żywienie niemowląt i małych dzieci Pod redakcją
Haliny Weker i Marty Barańskiej
ZAWARTOŚĆ