Biblioteka

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text w dostępie testowym

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text w dostępie testowym

Ta pełnotekstowa baza danych stanowi dostępną online unikalną kolekcję czasopism muzycznych od wczesnego romantyzmu do współczesności, od Beethovena do Bartóka i od Schuberta do Strawińskiego. 
Zapewnia zbiory, jakich nie ma w żadnej kolekcji, w tym kompletne nakłady wielu czasopism zebrane z wielu różnych bibliotek. Obszar tematyczny obejmuje 280 rzadkich czasopism z pełnym tekstem oraz 363 czasopisma muzyczne. 

Baza jest dostępna na platformie EBSCO
Dostęp testowy jest aktywny od 1 marca 2024 r.

Wejście do bazy


Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

Zapraszamy użytkowników Biblioteki PANS w Nysie do zakładania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pomocą serwera Proxy, który umożliwia testowanie baz również poza Uczelnią.

Zapraszamy do korzystania!