Biblioteka

Dostęp testowy do bazy Music Index with Full Text

Dostęp testowy do bazy Music Index with Full Text

The Music Index to obszerny przewodnik po czasopismach i publikacjach muzycznych, których zakres chronologiczny obejmuje okres od roku 1970 do chwili obecnej. Baza ma zasięg międzynarodowy i zawiera pełnotekstowe czasopisma z ponad 30 krajów, obejmuje każdy aspekt muzyki klasycznej i popularnej. Poza pełnotekstowymi czasopismami zawiera recenzje wykonań, a także recenzje nagrań dźwiękowych i wideo. 
Zawartość bazy stanowi 167 czasopism pełnotekstowych, 127 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search. 

Baza jest dostępna na platformie EBSCO
Dostęp testowy jest aktywny od 1 marca 2024 r.

Wejście do bazy

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

Zapraszamy użytkowników  Biblioteki PANS w Nysie do zakładania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pomocą serwera Proxy, który umożliwia testowanie baz również poza Uczelnią.

Zapraszamy do korzystania!