Biblioteka

CINAHL Ultimate

CINAHL Ultimate

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 tytułów i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajdują się pełne teksty ponad 1.800 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku, z czego ponad 900 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. Zakres tematyczny bazy CINAHL Ultimate obejmuje ponad 50 specjalizacji pielęgniarskich, w tym leczenie cukrzycy, pielęgnację ran, logopedię, onkologię, otyłość, pediatrię i terapię zajęciową.

Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: CINAHL Ultimate
Jak korzystać z bazy? Szkolenie EBSCO | Filmy instruktażowe w bazie CINAHL Ultimate

Baza jest dostępna na platformie EBSCOhost

Dostęp testowy jest aktywny do 31 lipca 2024 r.

Wejście do bazy

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!