Finanse i rachunkowość

Wyróżnienia

W roku 2023 władze Wydziału Nauk Ekonomicznych uhonorowały absolwentów, którzy w szczególny sposób zapisali się w kronikach Uczelni oraz Wydziału, a także tych którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce. Dyplom wyróżniającego się absolwenta kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie oraz wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

 • Sławecka Agata
 • Sandra Chojnacka

Ponadto w 2023 w konkursie na najlepszą pracę licencjacką w obszarze „Niskoemisyjne i odnawialne źródła energii” wyróżnienie otrzymała Klaudia Mika, absolwentka studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, za pracę pt. „Czynniki wpływające na rentowność i zyskowność spółek z branży odnawialnych źródeł energii, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw notowanych na GWP w Warszawie w latach 2018-2021”. Promotorem pracy była dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. ucz. 
Kolejny sukces jaki odniósł w 2023 student Wydziału Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie to dziewięciomiesięczny, płatny Staż z Lwem. Studentem, który dostał się na ten staż jest Artur Kowalski, student studiów stacjonarnych, a miejscem odbywania stażu jest Bank ING w Nysie, dział korporacyjny. Jest to unikatowy na rynku staż, skierowany do studentów, którzy sprawnie poruszają się w świecie technologii i mają różnorodne pasje. To szansa na pracę pod okiem ekspertów ING. 

Jak zwykle w czerwcu i lipcu tak i w 2022 roku odbyły się obrony prac dyplomowych. Wśród wszystkich absolwentów znaleźli się również tacy, którzy w szczególny sposób zapisali się w kronikach Uczelni oraz Wydziału, a także tych którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce. Wszystkich tych studentów władze Wydziału Nauk Ekonomicznych uhonorowały dyplomem wyróżniającego się absolwenta kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie oraz wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, a otrzymali je:

 • Zuzanna Podborączyńska
 • Tomasz Przybyłowski
 • Anna Tkaczyk
 • Ewelina Waligóra
 • Karolina Hefka
 • Jacek Krzympiec

Obok wyróżnionych studentów również studenci kierunku finanse i rachunkowość osiągają sukcesy, a wśród nich Pani Klaudia Mika. Jest to studentka, która w 2022 roku zdobyła stypendium pracodawców. Stypendium Pani Klaudii ufundowała firma All Windows. 
Ja co roku tak i w 2021 roku wśród absolwentów kierunku finanse i rachunkowość znaleźli się tacy, którzy w szczególny sposób zapisali się w kronikach Uczelni oraz Wydziału, a także tych którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce. Nagrodą jak co roku było uhonorowanie tych absolwentów przez władze Wydziału Nauk Ekonomicznych dyplomem wyróżniającego się absolwenta kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie oraz wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, a otrzymali je:

 • Maria Mielnicka
 • Aleksandra Fit

Dodatkowo studentka III roku kierunku finanse i rachunkowość, Pani Ewa Wróbel, otrzymała stypendium w ramach programu stypendialnego fundowanego przez Gminę Otmuchów dla studentów PWSZ w Nysie. Pani Ewa otrzymała wysokie oceny Komisji Stypendialnej m.in. za średnią ocen, praktyki oraz staż w Gminie Otmuchów. Inny sukces odniosła Ewelina Waligóra, od lipca 2021 roku realizuje ona dziewięciomiesięczny, płatny staż w Banku ING w Nysie na dziale korporacyjnym w ramach Stażu z Lwem. Jest to unikatowy na rynku staż, skierowany do studentów, którzy sprawnie poruszają się w świecie technologii i mają różnorodne pasje. To szansa na pracę pod okiem ekspertów ING. Głównym celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą klienta korporacyjnego oraz pogłębienie wiedzy z szerokorozumianej bankowości.
W roku 2020 władze Wydziału Nauk Ekonomicznych uhonorowały absolwentów, którzy w szczególny sposób zapisali się w kronikach Uczelni oraz Wydziału, a także tych którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce. Dyplom wyróżniającego się absolwenta kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie oraz wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

 • Daria Jachymska
 • Klaudia Karpińska
 • Karolina Bandyk – Obierzyńska
 • Daria Błachut

Poza sukcesami absolwentów również studenci kierunku finanse i rachunkowość w roku 2020 osiągali sukcesy. Najważniejszym sukcesem było zajęcie przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych, pod kierownictwem dr inż. Adriany Halikowskiej, IV miejsca w konkursie Score Hunter organizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczelni z całej Polski. W drugim ranking jakim był ranking Grup na 371 grup nasi studenci zajęli dziewiąte miejsce. W konkursie wzięli udział studenci I i II roku Finansów i Rachunkowości.