Finanse i rachunkowość

Opis

Opis specjalności

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w jednym z dwu, trzech zawodów, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcić i rozwijać umiejętności, pozwalające zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpocząć po studiach pracę.

Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą.

Gro absolwentów, po uzyskaniu na kierunku finanse i rachunkowość w Nyskiej Uczelni dyplomu licencjata, kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, na których ich wykształcenie, uzyskane w naszej Uczelni, jest wysoko oceniane. Wykształcenie to pozwala im także w nieproporcjonalnie wysokim odsetku uzyskiwać na tych uczelniach prestiżowe stypendia naukowe. Niektórzy przechodzą potem do pracy naukowej i uzyskują doktoraty. Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych na ogół osiąganym w wysokim stopniu.

Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) - umiejętność samodzielnej pracy i podejście analityczne do stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej zadań. Temu efektowi sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć praktycznych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów kierunku finanse i rachunkowość.

SPECJALNOŚCI:

 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • kadry i płace

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • analiza finansowa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • rachunkowość

przedmioty na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa:

 • rachunkowość podatkowa
 • kontrola finansowa

przedmioty na specjalności kadry i płace:

 • wynagrodzenie - składniki i podatki
 • prawo pracy
 • dokumentacja kadrowa