Finanse i rachunkowość

Opis

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w jednym z dwu, trzech zawodów, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcić i rozwijać umiejętności, pozwalające zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpocząć po studiach pracę.

Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą.

Proces kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. Osiągnięciu tych kwalifikacji sprzyjają również nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć projektowych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów. Cechą, która w sposób jednoznaczny wyróżnia kierunek finanse i rachunkowość spośród innych kierunków ekonomicznych, jest położenie w trakcie procesu dydaktycznego szczególnego nacisku na finansowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywają się m.in. w bankach, biurach rachunkowych, wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych. Wielu z naszych absolwentów kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, gdzie wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni jest wysoko oceniane.

Wykształcenie uzyskiwane podczas studiów na WNE pozwala absolwentom na dalszą pracę naukową i uzyskują doktoraty. Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych na ogół osiąganym w wysokim stopniu.

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

SPECJALNOŚCI:

 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • kadry i płace

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

przedmioty kierunkowe:

 • analiza finansowa    
 • ubezpieczenia    
 • rynek finansowy     
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw     
 • rachunkowość zarządcza     
 • prognozowanie wielkości finansowych    

przedmioty na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa:

 • rachunkowość podatkowa    
 • rachunek opłacalności inwestycji    
 • controlling i budżetowanie    
 • audyt i kontrola finansowa    

przedmioty na specjalności kadry i płace:

 • wynagrodzenie - składniki i podatki
 • controlling personalny    
 • ubezpieczenia pracownicze    
 • dokumentacja kadrowa     
 • rekrutacja i selekcja pracowników

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

SPECJALNOŚCI:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

magister

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry (2 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

przedmioty kierunkowe:

 • ekonomia behawioralna
 • strategie zarządzania
 • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • zarządzanie projektami UE
 • rachunkowość zarządcza i controlling
 • prawo finansowe i podatkowe  

przedmioty na specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw:

 • badanie sprawozdań finansowych
 • analiza efektywności inwestycji
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

przedmioty na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • elementy prawa administracyjnego i pracy
 • controlling i audyt personalny
 • komunikacja wewnętrzna w firmie. Komunikacja interpersonalna
 • negocjacje i rozwiązywanie konfliktów