Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych

Władze Wydziału

dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. ucz.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj,
prof. ucz.
Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

 

Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie jest dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie. Prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych jest dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie.

Kadra dydaktyczna

Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści, których prace są publikowane nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
Podstawą naszego wydziału jest kadra:

 • 5 profesorów
 • 3 doktorów
 • 2 praktyków z doświadczeniem

Pracownicy Wydziału

 • mgr Mirosław Aranowicz od 2004 - 2006r. i 2017 - 2023 r.
 • mgr Ewa Biedroń od 2002 r. - 2008 r.
 • mgr Agnieszka Bilska od 2002 r. - 2008 r.
 • dr inż. Grzegorz Chodak od 2002 r. do 2014 r.
 • mgr Mariola Chwalenia od 2003 r. do 2013 r. i 2017 r. do 2022
 • dr hab. Mariusz Czekała, prof. ucz, od 2004 r. - 2017 r. i 2021 r. do dziś
 • dr Aldona Dereń od 2001 r. - 2015 r.
 • dr inż. Adriana Halikowska od 2005 r.
 • dr Magdalena Hopej-Tomaszycka od 2002 r. do 2017 r.
 • dr inż. Robert Kamiński od 2003 r. do 2014 r.
 • dr inż. Zbigniew Kulas od 2003 r. - 2016 r.
 • dr hab. Krystyna Moszkowicz 2001 - 2003 r.
 • prof. dr hab. Mieczysław Moszkowicz 2001 - 2003 r.
 • dr hab. Sławomir Nahotko 2003 - 2004 r.
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak od 2001 r. – 2021 r.
 • dr Marlena Rogus od 2007 r. - 2013 r.
 • dr inż. Danuta Seretna - Sałamaj od 2001 r.
 • dr Joanna Szczepańska od 2002 r.
 • dr Maria Szeloch od 2001 - 2007r.
 • dr Agnieszka Szpara od 2002 r.
 • dr inż. Marta Targowicz od 2014 r.
 • dr Jacek Uchman 2003 - 2004 r.
 • dr inż. Marek Wilimowski od 2001 r. do 2019 r.
 • dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. ucz, od 2001 r.
 • dr Bolesław Woś 2005 - 2006 r.

Historia

Wydział Nauk Ekonomicznych został utworzony w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Na Wydziale prowadzone są następujące kierunki i specjalności:

 • Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na studiach licencjackich - od 01.10.2022 do dziś
  • specjalność rachunkowość i kontrola finansowa,
  • specjalność kadry i płace,
 • Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na studiach magisterskich - od 01.10.2022 do dziś
  • specjalność zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  • specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - od 01.10.2006 do 2022
  • specjalność rachunkowość i kontrola finansowa,
  • specjalność finanse przedsiębiorstw,
 • Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ -2003 do 2005
 • Specjalność FINANSE I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI - 2001-2002
Budynek A przy ulicy Chodowieckiego

Opis specjalności

Kierunek finanse i rachunkowość łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym finansistom, którzy powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji, oraz technik informatycznych. Specjalność tę można uważać za uniwersalną z punktu widzenia prowadzenia własnego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, zatrudnienia w podobnym przedsiębiorstwie regionu lub w każdej innej organizacji w dziale finansowym lub instytucji finansowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość będą szczególnie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jednostkach usługowych lub budżetowych oraz instytucjach finansowych (bankach, biurach rachunkowych). Absolwent oferowanych specjalności może sam prowadzić małą firmę produkcyjną lub usługową albo może pracować w przedsiębiorstwie przede wszystkim jako specjalista finansowy w dziale finansowym lub menedżer w dziale inwestycji i rozwoju (projektowanie i analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych), w dziale kadrowym lub jako specjalista ds. wynagrodzeń. Może także pracować w bankach (np. dział kredytu) i innych instytucjach finansowych.
Absolwent studiów licencjackich kierunku finanse i rachunkowość powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, przy czym przedmioty oferowane na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa w szczególny sposób przygotowują absolwentów do pracy w biurach rachunkowych, jako specjalistów finansowych, biegłych w rachunkowości, budżetowaniu, natomiast druga z oferowanych specjalności – kadry i płace przygotowuje ich raczej do pracy działach kadrowych przedsiębiorstw, jako specjalistów ds. wynagrodzeń.

Natomiast absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość powinien pogłębioną posiadać wiedzę zakresu finansów i rachunkowości. Studenci specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw poprzez program kształcenia przygotowani są do pracy, w której wymagana jest wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i jego instrumentów, w tym nowoczesnych instrumentów finansowania działalności gospodarczej, a także znać aktualne regulacje prawne związane z wykonywana profesją. Są oni przygotowani do pracy biurach rachunkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego itp. Natomiast po specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi studenci przygotowani są do wykonywania zawodu związanego z kadrami, między innymi w działach kadrowych.

 


Prof. Zofia Wilimowska prowadzi wykład z zarządzania ryzykiem, 2006


Studenci na informatycznych programach
w księgowości, 2006

W wykształceniu dużą wagę przywiązuje się do elementów praktycznych i narzędziowych. Współpraca z kierunkiem informatyki oraz uczestniczenie w ćwiczeniach odbywanych w laboratoriach komputerowych sprawiają, że absolwenci specjalności wynoszą wiedzę z ukierunkowanych zastosowań informatyki oraz umiejętności użytkowania różnorodnych systemów informatycznych, stosowanych w finansach, księgowości, rachunkowości oraz w zarządzaniu finansami organizacji.
Absolwent otrzymuje wszechstronną wiedzę o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania finansami w skali małej i dużej jednostki budżetowej, jednostek non profit i ukierunkowanych na zysk.

Oprócz kursów podstawowych: matematyka, statystyka, informatyka, języki obce itd. student otrzymuje przygotowanie zawodowe na poziomie licencjackim w zakresie rachunkowości, podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych, funkcjonowania i modelowania rynku kapitałowo pieniężnego, podstaw komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich w organizacjach, prowadzenia dokumentacji kadrowej czy rekrutacji pracowników.
W trakcie studiów studenci nabywają też praktyczne umiejętności posługiwania się systemami komputerowymi z zakresu systemów finansowo - księgowych a także poznają komputerowe systemy zarządzania - systemy planowania i sterowania produkcją oraz usługami, oraz zdobywają umiejętność projektowania programów komputerowych dla indywidualnych potrzeb organizacji. Zdobyta wiedza umożliwia właściwe spojrzenie absolwenta na dynamiczne procesy gospodarcze w sferze produkcji i usług. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które odbywa się w wiodących zakładach produkcyjnych lub usługowych oraz instytucjach finansowych.


Absolwentki 2006


Prorektor dr inż. Tomasz  Malczyk i Pani prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska wręczają dyplomy, 2006

 

rozdanie dyplomów 2008
Rozdanie dyplomów 2008

 

Zdjęcie grupowe 2008
Absolwenci 2008

 

rozdanie dyplomów 2010
Rozdanie dyplomów 2010

 

Zdjęcie grupowe 2011
Absolwenci 2011

 

rozdanie dyplomów 2012
Absolwenci 2012

rozdanie dyplomów 2012
Absolwenci 2012

 

rozdanie dyplomów 2013
Absolwenci 2013
rozdanie dyplomów 2014
Absolwenci 2014

 

rozdanie dyplomów 2013
Absolwenci 2015
rozdanie dyplomów 2014
Absolwenci 2017

 


Absolwenci 2018

Absolwenci 2019

 

Możliwości dalszego kształcenia

Wykształcenie uzyskiwane podczas studiów na WNE pozwala absolwentom na dalszą pracę naukową i uzyskują doktoraty. Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych na ogół osiąganym w wysokim stopniu.

Program studiów

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie zawodowe absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość, przy opracowywaniu i aktualizacji koncepcji kształcenia, sylwetki absolwenta oraz planów studiów i programu kształcenia brane są pod uwagę opinie pracodawców, a także informacje na temat oczekiwań rynku pracy. W związku z tym na Wydziale Nauk Ekonomicznych w trakcie ustalania projektu programu kształcenia oraz podczas prac programowych udział brały następujące instytucje i osoby:

 1. Przedstawiciel ZUS,
 2. Dyrektor Banku,
 3. Pracownicy biur rachunkowych,
 4. Przedstawiciele ubezpieczycieli
 5. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego,
 6. Przedstawiciele Urzędu Pracy,
 7. Przedstawiciele władz powiatowych, a konkretnie samorządu terytorialnego odpowiedzialni za finanse.

Ponadto w trakcie opracowywania programu studiów w celu zapewnienia zgodności programu oferowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych z poziomem kształcenia określonym Polską i Europejską Ramą Kwalifikacyjną oraz Ramą dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego stosowane są odniesienia do programów kształcenia i sylabusów na uczelniach zagranicznych.

Zaplecze dydaktyczne

Nasza uczelnia posiada nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Studenci podczas swoich zajęć korzystają z szeregu programów wspomagających zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

 • Excel
 • Subiekt
 • Rachmistrz
 • Symfonia
 • Premium
 • Rewizor
 • CDN Optima

Do dnia 30.09.2023 r. mury naszej Uczelni na kierunku Finanse opuściło łącznie 1786 studentów studiów stacjonarnych (1378) i niestacjonarnych (408). W dalszym ciągu studiuje u nas 86 studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

Współpraca ze społecznością lokalną

NFN 2005
Wydział Nauk Ekonomicznych podczas festynu naukowego Nyskiego Festiwalu Nauki, 2005


Wykład prof. Zofii Wilimowskiej podczas Nyskiego Festiwalu Nauki, 2008


Członkowie Koła Finansowego BONUS podczas wykładu na Nyskim Festiwalu Nauki, 2008

80
mgr Mariola Chwalenia podczas wykładu na Nyskim Festiwalu Nauki, 2008


Zabawa w podchody organizowana w ramach Jubileuszu PWSZ, 2010


Wykład dr Zbigniewa Kulasa podczas wykładu na Nyskim Festiwalu Nauki, 2010


Wydział Nauk Ekonomicznych podczas Dni Nysy, 2012


Wykład prof. Mariusza Czekały realizowany w ramach wykładów otwartych dla społeczności lokalnej, 2014


Wykład prof. zw. dra hab. Mariana Nogi realizowany w ramach wykładów otwartych dla społeczności lokalnej, 2014


prof. Zofia Wilimowska podczas wykładu organizowanego w ramach 11 NFN, 2015


dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj podczas konkursu organizowanego w ramach 12 NFN, 2016


mgr inż. Adriana Halikowska podczas warsztatów zorganizowanych w ramach XIII Nyskiego Festiwalu Nauki, 2017


mgr Mariola Chwalenia podczas wykładu "Ile finansowo kosztuje lekceważenie zdrowia"


dr Joanna Szczepańska, dr inż. Marta Targowicz podczas warsztatów i konkursu realizowanych w ramach XV NFN, 2019

 dr inż. Adriana Halikowska podczas warsztatów połączonych z konkursem pt. „Jak założyć działalność gospodarczą”. Realizowanych w ramach XVI Nyskiego Festiwalu Nauki, 2022 r.

 

dr inż. Marta Targowicz „Współczesne wyzwania księgowego w warunkach gospodarki cyfrowej” – wykład realizowany w ramach XVII Nyskiego Festiwalu Nauki, 2023.

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.
W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Erasmus+ 2021-27 to program Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, poza formalnego kształcenia się młodzieży.W jego skład wchodzą:

 • Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników);
 • Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni, Erasmus Mundus Programmes ;
 • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji;
 • Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci;
 • Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/o-programie lub w Przewodniku po programie

Koło naukowe

Działalność kół naukowych przy PWSZ w Nysie ma na celu pogłębianie wiedzy oraz realizowanie pomysłów i inicjatyw ich członków. Wśród różnorodnych form działań kół są między innymi:

 • udział w konferencjach naukowych
 • udział w wyjazdach szkoleniowych,
 • udział w prelekcjach

 

Koło Naukowe "BONUS"
Opiekun: mgr Agnieszka Szpara
Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji - mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach. Jesteśmy organizacją studencką, tworzoną przez Studentów dla Studentów: "Jesteśmy Studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski".

Koło Naukowe Rachunkowości "SYMFONIA"
Opiekun: dr inż. Marta Targowicz
Celem koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości.
Będzie on realizowany przez cykl wykładów obejmujących zaawansowaną rachunkowość, case study oraz opracowanie i analizę dokumentów księgowych a także naukę języka angielskiego w zakresie rachunkowości.

Podsumowanie

Kierunek Finanse i Rachunkowość PWSZ w Nysie już dziś kształci studentów będących konkurencją dla absolwentów najwybitniejszych polskich uczelni. Dalszy rozwój naszej szkoły gwarantuje najlepszy poziom nauczania, a współpraca międzynarodowa pozwala nam na zdobywanie nowych i ciekawych doświadczeń.