Finanse i rachunkowość

Opis specjalności

Zasady wyboru specjalności

Student kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ma do wyboru następujące specjalności

  • rachunkowość i kontrola finansowa,
  • kadry i płace,

Specjalność RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA pozwala studentowi przyswoić wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości połączoną z zastosowaniem technik informatycznych. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą przede wszystkim z pracą w zakresie rachunkowości i audytu.

W przypadku specjalności KADRY I PŁACE student pozyskuje wiedzę z dziedzin prawa pracy, ubezpieczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej i rekrutacji i selekcji pracowników. Jest ona kierowana przede wszystkim do osób, które chcą pracować na stanowisku księgowego, kadrowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego, specjalisty ds. wynagrodzeń a także działalność na własny rachunek.