Finanse i rachunkowość

Opis specjalności

Zasady wyboru specjalności

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Student kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ma do wyboru następujące specjalności:

  • rachunkowość i kontrola finansowa,
  • kadry i płace,

Specjalność RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA pozwala studentowi przyswoić wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości połączoną z zastosowaniem technik informatycznych. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą przede wszystkim z pracą w zakresie rachunkowości i audytu.

W przypadku specjalności KADRY I PŁACE student pozyskuje wiedzę z dziedzin prawa pracy, ubezpieczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej i rekrutacji i selekcji pracowników. Jest ona kierowana przede wszystkim do osób, które chcą pracować na stanowisku księgowego, kadrowego, pracownika działu analiz ekonomicznych i managera finansowego, specjalisty ds. wynagrodzeń a także działalność na własny rachunek.

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Student studiów magisterskich kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ma do wyboru dwie specjalności:

  • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW pozwala nabyć studentom umiejętności kompleksowego badania sprawozdań finansowych, analizy efektywności inwestycji, a także oceny ryzyka i zarządzania nim. Jest to specjalność skierowana do osób, które po studiach chcą podjąć pracę w instytucjach finansowych zajmujących się doradztwem inwestycyjnym oraz do osób, które chcą zostać analitykami czy księgowymi.

Druga specjalność to ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. Wiedza jaką uzyskuje student obejmuje przede wszystkim umiejętności, które mogą być wykorzystane w pracy kadrowca zarówno w jednostkach prywatnych jak i budżetowych. Nabyte umiejętności pozwolą również absolwentom zajmować stanowiska kierownicze.