Finanse i rachunkowość

SKN

Koło naukowe

Przy Wydziale Nauk Ekonomicznych działają dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe BONUS
  • Koło Naukowe SYMFONIA

Koło Naukowe BONUS

Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów. Ideą koła jest następujące stwierdzenie:

"Jesteśmy studentami PANS w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski".

Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach.

Obecnie opiekunem koła jest dr Agnieszka Szpara.
Koło może się poszczycić zorganizowaniem pierwszej studenckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy".

Koło Naukowe SYMFONIA

Celem działalności Koła Naukowego SYMFONIA jest przyczynianie się do podnoszenia poziomu naukowego studentów Kierunku Finansów i Rachunkowości oraz dbanie o dobre imię PANS w Nysie, rozszerzanie wiedzy związanej z szeroko rozumianą rachunkowością przedsiębiorstw, nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy w zakresie rachunkowości, aktywowanie studentów do zdobywania doświadczeń w dziedzinie rachunkowości oraz kreowanie szans wejścia przez studentów na rynek pracy.

Obecnie opiekunem koła jest dr inż. Marta Targowicz.