Finanse i rachunkowość

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, przy czym przedmioty oferowane na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa w szczególny sposób przygotowują absolwentów do pracy w biurach rachunkowych, jako specjalistów finansowych, biegłych w rachunkowości, budżetowaniu, natomiast druga z oferowanych specjalności – kadry i płace przygotowuje ich raczej do pracy w działach kadrowych przedsiębiorstw, jako specjalistów ds. wynagrodzeń.
Ogólnym celem jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie:

  • asystenta księgowego,
  • pracownika działu kadrowego,
  • menagera finansowego niższego stopnia,
  • specjalisty ds. wynagrodzeń,
  • a także podjąć działalność na własny rachunek.

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość z powodzeniem może podjąć dalszą naukę w Polsce lub za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne.
Po okresie dokształcania na studiach II stopnia Absolwent może podjąć pracę w zawodzie:

  • głównego księgowego,
  • menagera, szczególnie finansowego.