Finanse i rachunkowość

Osiągnięcia i sukcesy

Największym osiągnięciem Wydziału są:

 • dobrze wykształceni Absolwenci
 • coraz lepsi kandydaci na studia
 • rozwój kadry naukowej
 • udział Wydziału Nauk Ekonomicznych w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach programu Lifelong Learning (Uczenie się przez całe życie) o nazwie FASTER (ang. Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions)
 • udział studentów Koła Naukowego BONUS w projekcie BANRISK - Liga akademicka realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
 • uczestnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie w projekcie "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", które partnerami są między innymi Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gopodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • zorganizowanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie i Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 39tej Międzynarodowej konferencji ISAT`2018 (Information Systems Architecture and Technology) w Nysie
 • we współpracy z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wydział Nauk Ekonomicznych zorganizował 40tą Międzynarodową konferencję ISAT`2019 (Information Systems Architecture and Technology) we Wrocławiu.

Sukcesy kadry dydaktycznej:

 • uzyskanie przez naszych pracowników stopni naukowych (prof. Marian Hopej i prof. Andrzej Nowak)
 • uzyskanie stopnia doktora przez Magdalenę Hopej-Tomaszycką, Danuta Seretna-Sałamaj, Joannę Szczepańską, Adrianę Halikowską oraz Agnieszkę Szparę
 • otrzymanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego przez mgr inż. Adriana Halikowska oraz dr Joannę Szczepańską
 • zaproszenie prof. Andrzeja Nowaka do pracy w redakcji (Editorial Board) 2 czasopism o zasięgu światowym (z tzw. listy filadelfijskiej):
  • International Journal of Game Theory (w redakcji Internat J Game Theory byli lub są nobliści z ekonomii jak R.J. Aumann, J.F. Nash, R. Selen)
  • Mathematical Methods of Operations Research
 • prof. Zofia Wilimowska - udział w Radzie programowej czasopism naukowych:
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Badania Operacyjne i Decyzje
  • Systems
 • lista publikacji prof. Andrzeja Nowaka (szczegóły)

Udział pracowników w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • Seminarium ENRSP ?Pensions, Justice and Culture? oraz 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Systemy Zabezpieczenia Społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social security systems in the light of Demographic, economic and technological challenges?, Poznań, 2017.
 • Information Systems, Architecture and Technology ISAT' - Poland - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 • Międzynarodowa Konferencja pt. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)", PWSZ w Nysie
 • World Finance Conference, Venice, Italy - Ca` Foscari University, July, 2-4, 2014
 • 18th International Academy of Management and Business Conference, Italy - Rome, September 17-19, 2014
 • 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, Instytut Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 • Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polska (PTZP) - 2011, 2012.
 • Kontrola zarządcza finansów publicznych, Instytut Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Koncepcja logistyczna w zarządzaniu. Zarządzanie operacyjne, logistyka. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • "Innowacyjna przedsiębiorczość" realizowanej w ramach projektu "Zróbmy coś razem - PWSZ w Nysie i sektor MŚP". - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, 2011.
 • "Koncepcje rozwoju regionu noworudzkiego" - Nowa Ruda - 2011
 • "Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji" II edycja - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - 2010.
 • "Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa"- konferencja Międzygórze - 2011.
 • "Kształtowanie kapitału intelektualnego w gospodarce rynkowej i globalnej" - Nowa Ruda, 2012
 • "Odnawialne źródła energii" - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - 2010.
 • Zmiana warunkiem sukcesu 2001,2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 - AE we Wrocławiu
 • Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu 2001, 2003, 2006 - Politechnika Wrocławska
 • Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie 2003 i 2006 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Zarządzanie Finansami. Teoria i praktyka (USz.)
 • Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecie 2004 i 2005 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003.
 • Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zakopane, 2002, 2003, 2004, 2006
 • Kirovograds'kij Nac. Techn. Univ., Kirovograd, Ukraina, 2005.
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2006, Jachranka,
 • Zmiana jako czynnik rozwoju, Lublin-Lwów, 2006
 • 10-th International Symposium on Dynamic Games and Applications, St. Petersburg, Russia, 2002
 • Networking Games and Resource Extraction, Petrozavodsk, Russia, 2002
 • 12-th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Nice, France,
 • Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym. Lublin: KUL 2006
 • Razvitie buchgalterskogo uceta i kontrolja v kontekste evropejskoj integracii. Zitomir-Kramatorsk, 2005. Zitomir Ukraina
 • Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference Gold Coast, Australia, 2004
 • Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych. KUL 2004
 • Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" 2003, Warszawa.
 • Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku. Krzyżowa, 2001, Polanica Zdrój, 2003, Szklarska Poręba 2006.
 • Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku. Ciechocinek, 2001

Skrypty:

 • Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów, Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Danuta Seretna ISBN: 83-917110-3-X, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2003
 • Selected Aspects of Economy in Industrial Practice, skrypt do kursu "Eprode", Szczepańska J., Wilimowska Z., Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, 2005.
 • Zarys prawa cywilnego w pytaniach i odpowiedziach, Aldona Małgorzata Dereń, ISBN: 978-83-60081-21-1, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2008.
 • Spółki handlowe w obrocie gospodarczym, Aldona M. Dereń, ISBN: 978-83-60081-26-6, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2009.
 • Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, Aldona Małgorzata Dereń, ISBN: 978-83-60081-62-4, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2011.
 • Jak rozpocząć własny biznes? Poradnik dla rozpoczynających działalność, Aldona M. Dereń, Robert Kamiński, Danuta Seretna-Sałamaj, Marek Wilimowski, ISBN: 978-83-60081-71-6, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2013.
 • Dynamiczne zarządzanie strukturą finansów przedsiębiorstwa, Danuta Seretna-Sałamaj, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2015.
 • Model badania opłacalności inwestycji rzeczowych w warunkach ryzyka i opłacalności, Joanna Szczepańska, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2016.

Zaproszeni goście:

 • prof. Walter Parker z USA na wykładzie z zarządzania finansami
 • prof. Patricia Sanders z USA na wykładzie z podstaw finansów
 • Profesor Marian Noga - wybitnego polskiego ekonomistę, senatora IV i V kadencji, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, z wykładem "Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski".
 • Pan Ryszard Bielecki Przedstawicielem Centrów Informacji Gospodarczej oraz Związku Banków Polskich na wykładach cyklicznych realizowanych w ramach projektu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"