Finanse i rachunkowość

Wizyta studyjna w Warszawie

Wizyta studyjna w Warszawie

W dniach 30.03. - 31.03.2023 r. odbyła się wizyta studyjna członków kół naukowych "BONUS" i "SYMFONIA" działających przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. W pierwszym dniu wizyty studenci pod opieką dr inż. Adriany Halikowskiej uczestniczyli w "Studenckich sesjach na Parkiecie" realizowanych przez Fundację GPW.

W ramach tego działania członkowie kół mogli między innymi:

  • zwiedzić siedzibę GPW,
  • wysłuchać wykładów na temat funkcjonowania giełdy oraz na temat Towarowej Giełdy Energii.

Tematyka omawiana podczas wykładów okazała się przydatna zarówno w praktyce jak i w realizacji przedmiotów z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, który jest elementem programu nauczania na WNE PANS w Nysie. 

W drugim dniu wizyty studenci odwiedzili Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Podczas zwiedzania CP studenci mogli poznać dzieje pieniądza oraz zrozumieć jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski. To także tematyka realizowana podczas studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość między innymi w ramach przedmiotów podstawy nauki o finansach czy na bankowości. Ponadto wizyta w Centrum Pieniądza stanowiła kontynuację odbytych przez studentów niedawno kursów z rozpoznawalności autentyczności krajowych znaków pieniężnych.

Galeria