Finanse i rachunkowość

Wizyta studyjna w Castle Fine Art w Birmingham w Wielkiej Brytanii

Wizyta studyjna w Castle Fine Art w Birmingham w Wielkiej Brytanii

W dniach 25-30 kwietnia 2023 r. studenci trzeciego roku uczestniczyli w wizycie studyjnej w dziale finansowym galerii Castle Fine Art w Birmingham. Castle Fine Art to ogólnokrajowa sieć galerii będąca wiodącym sprzedawcą dzieł sztuki w Wielkiej Brytanii.

Podczas wizyty studenci zapoznali się z organizacją pracy działu finansowego galerii, realizacją procesów oraz wykorzystywanymi przez pracowników narzędziami finansowymi. Mieli możliwość osobistego kontaktu z pracownikami, co było dobrym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności. W trakcie studenci wizyty poszerzyli swoje kompetencje językowe, komunikacyjne  i zawodowe.

Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.
 

Galeria