Finanse i rachunkowość

Sukces naukowy pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych

Sukces naukowy pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych

Artykuł, autorstwa dr inż. Adriany Halikowskiej, adiunkta Wydziału Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, został opublikowany w „Wiadomościach Statystycznych. The Polish Statistician” - miesięczniku Głównego Urzędu Statystycznego.

Tytuł artykułu to "Miernik atrakcyjności inwestycyjnej sektora rolnego – zastosowanie na poziomie kraju i regionu" i znajduje się w "WS" vol. 67, 2022, 5.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydawany przez Główny Urząd Statystyczny miesięcznik od 2007 r. znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN. Natomiast od 1.XII. 2021 r. zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki „WS” otrzymały 70 punktów.

Link do artykułu: https://ws.stat.gov.pl/Article/2022/5/024-042

Pani dr inż. Adrianie Halikowskiej gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.