Finanse i rachunkowość

Płatne staże dla studentów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Płatne staże dla studentów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Studenci kierunku finanse i rachunkowość nabywają nowe umiejętności niezbędne w sektorze usług dla biznesu. Wszystko w ramach projektu POWER 3.1 pn. „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość” realizowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych nyskiej Akademii. Studenci odbyli 3-trzymiesięczne płatne staże w sektorze usług dla biznesu. 

Celem projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D). W projekt włączeni zostali zarówno sami pracodawcy, jak i ich kadry. Zorganizowano też wiele szkoleń i wizyt studyjnych w korporacjach oferujących usługi dla biznesu. 

Opinie studentów na temat staży:

Żaklina Gajek: 
- Nauczyłam się korzystać z programu „Płatnik”, zakładać teczki osobowe. Bardzo miło wspominam staż, wiele się nauczyłam, dużo zagadnień z zakresu kadr i płac.

Sandra Chojnacka
- Bardzo przydatne są tego typu projekty, ponieważ możemy od strony praktycznej poznać nasz zawód, nauczyć się o wiele więcej, takiej księgowości na co dzień. 

Patryk Hajduk
- Ja nauczyłem się korzystania z programu „WAPRO” oraz przychodów i rozchodów, pełnej księgowości. Ogólnie nauczyliśmy się wprowadzania wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych, jak również robienia deklaracji VAT i CIT. W biurze panowała miła, przyjemna atmosfera, wiele się nauczyliśmy, było to bardzo dobre uzupełnienie wiedzy do tego, co jest na studiach. 

Artur Kowalski
- Jestem bardzo zadowolony ze stażu. Jeżeli ktoś miałby możliwość wzięcia udziału w podobnym projekcie, to bardzo zachęcam wszystkich, ponieważ staż bardzo dużo wniósł do mojej edukacji. Mogłem zobaczyć, jak to się wszystko odbywa od strony praktycznej. Chcielibyśmy podziękować Pani Prodziekan dr inż. Danucie Seretnej-Sałamaj, prof. ucz. za organizację i przeprowadzenie całego projektu.

Kierunek finanse i rachunkowość w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie kształci w zawodach, których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy – umiejętność samodzielnej pracy i analityczne podejście do zadań stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej. 

19 października 2022 r.
Biuro Promocji

Galeria