Finanse i rachunkowość

Płatne praktyki i staże w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Płatne praktyki i staże w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Miło nam poinformować, iż w związku ze współpracą Wydziału Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) studenci kierunku finanse i rachunkowość PANS w Nysie mogą ubiegać się o odbycie płatnych praktyk/staży w ZUS, które obecnie studenci realizują w Inspektoracie ZUS w Nysie. Wynika to z faktu, iż jako Uczelnia dbająca o rozwój zawodowy swoich studentów staramy się, aby realizowali się oni również zawodowo podczas studiów na płatnych praktykach, w takich instytucjach jak ZUS. Dzięki temu po ukończonych studiach studenci biorący udział w praktykach/stażach mogą pochwalić się nie tylko dyplomem ukończenia studiów, ale również doświadczeniem zawodowym potwierdzonym zaświadczeniem o odbyciu praktyki lub stażu.

W zaświadczeniu wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki lub stażu, opinia o praktykancie lub stażyście.
Każdy student odbywając praktyki lub staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma szansę na zdobycie doświadczenia w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, która posiada jednostki w całej Polsce, realizuje zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudnia fachowców w różnorodnych dziedzinach.

Na terenie województwa opolskiego praktyka może mieć miejsce w jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m. in. w Nysie, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku.

W trakcie trwania płatnych praktyk lub stażu w ZUS studenci:

  • zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe i wiedzę specjalistyczną z różnych obszarów działalności ZUS,
  • otrzymują wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu,
  • otrzymują świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych ofertą płatnych praktyk/staży odsyłamy do strony:
ZUS - praktyki i staże