Finanse i rachunkowość

OLIMPIADA WIEDZY O FINANSACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OLIMPIADA WIEDZY O FINANSACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dnia 21.10.2022  w Sali Senatu PANS w Nysie odbyła się  I edycja „OLIMPIADY WIEDZY O FINANSACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”. Olimpiada została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie. Forma Olimpiady to test dla wszystkich zgłoszonych uczestników. Test składał się z 30 pytań, za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik uzyskiwał 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 30 pkt. Najlepszy wynik  uzyskał uczeń I Liceum Ogólnokształcące Carolinum -23 punkty, pozostałe 2 najlepsze miejsca zajęły uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie uzyskując 17 i 16 punktów. 
Po przeprowadzaniu Olimpiady zostały wręczone nagrody dla 3 pierwszych miejsc. 

Nagrody wręczył Starosta Powiatu Nyskiego  i J.M. Rektor PANS w Nysie. Na wręczeniu nagród była obecna także prodziekan WNE prof. Danuta Seretna-Sałamaj i mgr Mirosław Aranowicz.

Galeria