Finanse i rachunkowość

Konkurs wiedzy o bankowości elektronicznej - cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w bankowości

Konkurs wiedzy o bankowości elektronicznej - cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w bankowości

W dniu 27.03.2023 r. w sali senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbył się "Konkurs wiedzy o bankowości elektronicznej - cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w bankowości". Konkurs był organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Tematyka konkursu jest o tyle istotna, iż niemalże każdy w dzisiejszych czasach korzysta z bankowości elektronicznej i mobilnej w związku z czym jest narażony na zagrożenia, które ich dotyczą.

Konkurs merytorycznie i technicznie został przygotowany i przeprowadzony przez dr inż. Adrianę Halikowską, adiunkta WNE, która w ramach swoich zajęć prowadzi przedmiot bankowość. Głównym sponsorem nagród w ramach konkursu było Starostwo Powiatowe w Nysie. Na zwycięzców czekały cenne nagrody, których wartość w sumie wyniosła 2 000 zł. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół średnich z powiatu nyskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy i dziękujemy za udział w konkursie.

 

Galeria