Finanse i rachunkowość

Kolejny sukces studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

Kolejny sukces studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

Rozdano certyfikaty ukończenia kursu i zdania egzaminu ECDL ADVANCED A2 - zaawansowane arkusze kalkulacyjne dla studentów FIR. Kurs był realizowany w ramach projektu unijnego POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu”.

Egzamin zewnętrzny sukcesem ukończyli wszyscy studenci kierunku finanse i rachunkowość, którzy brali udział w kursie.

Certyfikat ECDL ADVANCED A2 zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel. Ten dodatkowy, nadprogramowy certyfikat ma pozwolić na podniesienie kwalifikacji absolwentów kończących Wydział Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie. Dzięki niemu zatrudniając naszego absolwenta pracodawca ma pewność, że nowy pracownik posiada zaawansowaną umiejętność posługiwania się programem MS Excel.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy sukcesu!

Galeria