Finanse i rachunkowość

Artykuł pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w Journal of Business and Economics

Artykuł pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych w Journal of Business and Economics

W amerykańskim czasopiśmie “Journal of Business and Economics” (USA Academic Star Publishing Company, www.academicstar.us) została opublikowana publikacja pt. „Some Models of Financial Decisions” autorstwa p. prodziekan dr inż. Danuty Seretnej-Sałamaj, prof. ucz. oraz dr Agnieszki Szpary.

Artykuł dotyczy ryzyka w inwestowaniu przedsiębiorstw i próby jego oszacowania. Jest on wynikiem zainteresowań naukowych pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Inwestorzy angażujący swój kapitał zawsze podejmują pewne ryzyko, ponieważ podczas inwestowania dokonują zmian w strukturze swoich aktywów. Ryzyko inwestowania jest identyfikowane z możliwym zagrożeniem lub szansą na osiągnięcie oczekiwanych korzyści. Potrzeba weryfikacji ryzyka wynika z możliwości osiągnięcia oczekiwanych korzyści inwestora lub uniknięcia straty. Awersja do ryzyka zależy od zasobów inwestora.

Modele opisane w artykule naukowców z nyskiej Akademii zakładają, że inwestorzy działają racjonalnie i charakteryzują się niechęcią w podejmowaniu ryzyka w inwestowaniu.