Bezpieczeństwo wewnętrzne

Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie
Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego nagrodzona za wyniki w nauce i aktywność społeczną
Wojskowe Targi Służby i Pracy
Pierwsze miejsce naszych studentów w konkursie na etiudę filmową!
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
Wizyta w Zakładzie Karnym w Nysie
Wizyta na Policji
Koła naukowe w Zakładzie Karnym
Sprawozdanie z wyjazdu z Prószkowa
WYKŁAD OTWARTY
Archiwum PWSZ w Nysie