Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zajęcia praktyczne studentów ze strzelania
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego
W dniach 14-15 marca 2024 roku odbyło się już V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
Zajęcia praktyczne studentów w Sądzie Rejonowym
Wizyta studentów w KPP w Nysie
Wyjazd studyjny Studenckiego Koła Naukowego "BWN"
Zajęcia praktyczne stanowią fundament jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych
Pokonferencyjna monografia pt.: „Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji” wydana przez Nyską Akademię!
PROJEKTY DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
Archiwum PWSZ w Nysie