Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenckie Koło Naukowe FENIX

Koło Naukowe FENIX powstało na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie (obecnie Wydział Nauk Społecznych). Celem Koła jest poszerzanie i wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajęć z ogólnie pojętego ratownictwa, funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenia postępowania na wypadek zagrożeń wewnętrznych.

W skład Koła Naukowego wchodzą studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Koło Naukowe FENIX realizuje zadnia związane z propagowaniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Realizuje spotkania w terenie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a także propaguje nowoczesne sposoby realizowania zagadnień ogólnie pojętego ratownictwa.

Aktualnie przewodniczącym koła jest Pani Nikola Kirnicka

Opiekun Koła Naukowego FENIX: dr Kolmann Piotr