Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenckie Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki

W dniu 20.06.2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Nysie powołane zostało do życia nowe Studenckie Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki. Utworzone koła ma na celu zrzeszenie studentów PANS Nysa, którym przyświeca zamiar stałego rozwoju wiedzy, doświadczenia i kompetencji dotyczących kryminologii i kryminalistyki.

Koło będzie stanowić przestrzeń integracji dla osób o podobnych zainteresowaniach, a wspólne spotkania, przeprowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze, posłużą do wymiany nabytych umiejętności, a także do tworzenia zespołowych projektów i inicjatyw.

Opiekunem koła SKN KiK został Pan mgr Paweł Szmigoń

Zarząd Koła stanowią:
Przewodniczący SKN: Marek Krzympiec 
Zastępca przewodniczącego SKN: Aleksandra Kondracka
Sekretarz SKN: Aneta Kowalska-Koçer
Skarbnik SKN: Łukasz Gaida

Życzymy Zarządowi dużo zapału do twórczej pracy naukowo-organizacyjnej, a wszystkich studentów zainteresowanych tą problematyką zachęcamy do współpracy.