Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego nagrodzona za wyniki w nauce i aktywność społeczną
Egzaminy dyplomowe
Archiwum PWSZ w Nysie