Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Nauk Społecznych - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Nauk Społecznych
Budynek E
ul. Armii Krajowej 19
48-300 Nysa

Dziekan
dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz.
pokój F10
telefon 774091670
e-mail marek.kulisz@pans.nysa.pl

Prodziekan
dr Adam Banaszkiewicz
pokój E107
telefon 774091677
e-mail janusz.kawalec@pans.nysa.pl

Sekretariat
mgr Iwona Podpora
pokój F5
telefon 774091670
e-mail sekfil@pans.nysa.pl

Dziekanat
mgr inż. Małgorzata Janowska
pokój A207
telefon 774090852
e-mail dziekanat.bezp@pans.nysa.pl