Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „BWN”

Koło powstało 3 listopada 2010 roku przy Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie (obecnie Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z inicjatywy pierwszych studentów tej jednostki oraz dr. Grzegorza Chmielewskiego, który do dziś pełni funkcję opiekuna koła. Początkowo nosiło nazwę „BeWu”, a miesiąc później zmieniono nazwę na aktualną.

Koło Naukowe „BWN” zrzesza studentów zarówno z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, jak i spoza niego. Udział w pracach koła rozwija wiedzę praktyczną z zakresu prawa i bezpieczeństwa poprzez współpracę z Policją, prokuraturą, sądownictwem, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, wojewódzkim oraz powiatowym centrum zarządzania kryzysowego i innymi instytucjami z zakresu obszaru bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności wszystkich członków, a także stworzenia miejsca, w którym członkowie mogą się integrować, rozwijać swoją kreatywność, a także zdolności interpersonalne. Dzieje się to poprzez udział w licznych wykładach z pracownikami instytucji państwowych, a także osobami należącymi do różnych służb mundurowych. Koło do chwili obecnej zorganizowało już kilkadziesiąt takich spotkań. Co więcej, z inicjatywy koła organizowane są również konferencje, debaty, turnieje służb mundurowych w halowej odmianie piłki nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Nysie czy też turnieje strzeleckie. Członkowie biorą także udział w konkursach, sympozjach, spotkaniach, prelekcjach, szkoleniach, warsztatach, seminariach i mają możliwość reprezentowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Sami także organizują corocznie młodszym kolegom konkurs dotyczący problematyki prawa karnego, materialnego oraz prawa wykroczeń, Studenci uczestniczyli również w konkursach organizowanych przez Komendę Wojewódzką i Kuratorium Oświaty, w których odnosili sukcesy, wygłaszali referaty podczas głównych sesji plenarnych na ogólnopolskich sympozjach naukowych czy też konferencjach organizowanych przez nasz Wydział. Do sukcesów członków należy również zwycięskie stanowisko podczas III Festiwalu Kół Naukowych PWSZ w Nysie.

Uczestnicy koła mogą liczyć na regularne zgłębianie wiedzy poprzez spotkania nie tylko z wykładowcami naszego Wydziału, ale również ze specjalistami spoza Uczelni czy też weteranami wojennymi.

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „BWN” znacząco współuczestniczy także w rozmaitych formach promocji Uczelni i utrzymywania kontaktów między innymi uczelniami wyższymi. Ponadto, angażuje się w akcje charytatywne takie jak zbiórki krwi czy pomoc finansowa schroniska dla zwierząt. Dodatkowo Koło Naukowe BWN regularnie bierze czynny udział w przygotowaniu i nagrywaniu filmów promocyjnych dla wydziału i uczelni. Koło BWN chętnie podejmuje swoje działania także we współpracy z innymi kołami naukowymi na naszej Uczelni. Dba także o utrzymywanie kontaktu z naszymi absolwentami i byłymi członkami Koła poprzez zapraszanie ich do wybranych inicjatyw, a w 2020/2021 roku pod patronatem Dziekana Wydziału niektórzy z nich poprowadzili wykłady otwarte.

Członkami honorowymi Koła są:
Piotr Częstochowski - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,
Płk. Edward Głowacki - zasłużony żołnierz i działacz powojenny,
Henryka Wołochacz – emerytowany naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w Starostwie powiatowym w Nysie.

Główna siedziba Koła Naukowego BWN znajduje się przy ul. Armii Krajowej 19 w uczelnianym budynku E w sali nr 2.

W skład zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego BWN w bieżącym roku akademickim wchodzą:

Przewodnicząca: Julia Gaden
Zastępca przewodniczącej: Emilia Lewicka
Skarbnik: Dominika Białochławek
Sekretarz: Klaudia Świętoniowska