Bezpieczeństwo wewnętrzne

Aktywność koła naukowego FENIX
Studenckie Koło Naukowe „Fenix”
Festiwalu Kół Naukowych
Pierwsze miejsce naszych studentów w konkursie na etiudę filmową!
Koła naukowe w Zakładzie Karnym
Archiwum PWSZ w Nysie