Bezpieczeństwo wewnętrzne

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych – kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień 2023/2024

1. Analiza efektywności współpracy Policji i Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego na obszarze województwa opolskiego
2. Analiza trendów przestępczości narkotykowej w powiecie prudnickim
3. Bezpieczeństwo personalne osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie
4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w powiecie nyskim
5. Działalność Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie Komisariatu Policji w Niemodlinie
6. Działanie Straży Miejskiej w gminie Stronie Śląskie
7. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu nyskiego 
8. Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie nyskim 
9. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
10. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące w systemie ochrony przeciwpożarowej w gminie Otmuchów
11. Istota współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim
12. Koncepcja działań prewencyjno-profilaktycznych Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcice
13. Notariat jako narzędzie w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie powiatu nyskiego
14. Ochrona danych osobowych na przykładzie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
15. Organizacja i funkcjonowanie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu nyskiego
16. Organizacja i funkcjonowanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu ząbkowickiego
17. Organizacja i funkcjonowanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu brzeskiego
18. Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zębiec
19. Poziom bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu kluczborskiego
20. Przeciwdziałanie pedofilii w powiecie ząbkowickim
21. Przeciwdziałanie przemocy domowej w gminie Ziębice
22. Przestępstwa nieletnich na terenie powiatu nyskiego
23. Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzepice
24. Rola Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie nyskim
25. Rola Policji z wydziału drogowego w zapewnianiu bezpieczeństwa na przykładzie powiatu nyskiego
26. Rola Policji, wybranych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu nyskiego
27. Rola prewencji w działaniach Państwowej Straży Pożarnej w powiecie nyskim
28. Rola Służby Celno-Skarbowej w procesie wykrywania i zwalczanie przestępczości podatkowej na przykładzie województwa opolskiego
29. Rola Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa publicznego w mieście Kłodzko
30. Rola zakładów karnych w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa na przykładzie Zakładu Karnego w Głubczycach
31. Rozpoznanie, wykrywanie, dowodzenie i zapobiegania wykroczeniom na przykładzie Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
32. Straż leśna jako element systemu bezpieczeństwa na przykładzie Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w latach 2018-2022
33. Studium przypadku systemu ochrony zakładu produkcyjnego
34. System zarządzania kryzysowego na przykładzie gminy Pakosławice jako proces ochrony lokalnej wspólnoty samorządowej
35. Ściganie osób poszukiwanych a wpływ na bezpieczeństwo społeczności lokalnych na przykładzie powiatu nyskiego
36. Współpraca ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie
37. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Policji w procesie zapewniania bezpieczeństwa w powiecie nyskim
38. Współpraca Policji ze Strażą Miejską na terenie powiatu kłodzkiego
39. Współpraca Straży Miejskiej z Policją na terenie miasta Kłodzko
40. Wykorzystanie zwierząt służbowych na rzecz bezpieczeństwa
41. Zadania Policji w przeciwdziałaniu zagrożeniom w sytuacjach rodzinnych na przykładzie powiatu nyskiego
42. Zakład Karny w Nysie – organizacja, zadania, funkcjonowanie
43. Zarządzanie kryzysowe w powiecie kłodzkim
44. Zarządzanie kryzysowe w powiecie kłodzkim
45. Zjawisko demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich w Polsce na przykładzie powiatu nyskiego
46. Znajomość zasad cyberbezpieczeństwa wśród studentów kierunku administracja Państwowej Akademii nauk Stosowanych w Nysie
47. Zwalczanie przestępczości narkotykowej w mieście Kłodzko
48. Zwalczanie przestępczości nieletnich na terenie powiatu nyskiego
49. Zwalczanie przestępczości transgranicznej na terenie Kotliny Kłodzkiej

Tematy prac dyplomowych – kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień 2023/2024

1. Bezpieczeństwo druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w czasie działań ratowniczo-gaśniczych
2. Bezpieczeństwo personelu zespołów ratownictwa medycznego
3. Bezpieczeństwo seniorów w mieście i gminie Nysa
4. Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku na przykładzie instytucji powiatu nyskiego
5. Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa ludności na przykładzie wybranych instytucji województwa opolskiego
6. Działania prokuratury w zakresie zwalczania przemocy domowej na przykładzie Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich
7. Edukacja dla bezpieczeństwa w powiecie nyskim
8. Jednostki ochrony przeciwpożarowej w procesie zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nyskiego
9. Migracja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa UE na przykładzie emigracji z terytorium Białorusi
10. Patologie społeczne a poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otmuchów
11. Policjant i jego bezpieczeństwo podczas interwencji
12. Polska Policja w misjach pokojowych
13. Poszukiwanie osób zaginionych na przykładzie powiatu ząbkowickiego
14. Resocjalizacja poprzez pracę i naukę
15. Wojna hybrydowa a bezpieczeństwo społeczne
16. Wybrane aspekty przestępczości kryminalnej w powiecie nyskim
17. Zwalczanie patologii społecznej wśród młodzieży szkół średnich w mieście Grodków