Bezpieczeństwo wewnętrzne

Forum Konsultacyjno-Doradcze Komendanta Głównego Policji

Forum Konsultacyjno-Doradcze Komendanta Głównego Policji

W Komendzie Głównej Policji powstaje Forum Konsultacyjno-Doradcze, do którego został zaproszony Pan prof. dr. hab. Andrzej Misiuk.  Jego wiedza i doświadczenie zostały docenione, a praca nad zmianami w zarządzaniu Policją z pewnością przyniesie korzyści edukacyjne również dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.