Bezpieczeństwo wewnętrzne

Trenuj jak żołnierz
Będzie bezpiecznej w regionie. PANS wdraża nowoczesny system na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Festiwalu Kół Naukowych
Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie
Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego nagrodzona za wyniki w nauce i aktywność społeczną
Wojskowe Targi Służby i Pracy
Pierwsze miejsce naszych studentów w konkursie na etiudę filmową!
VI edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie
Wizyta w Zakładzie Karnym w Nysie
Wizyta na Policji
Archiwum PWSZ w Nysie