Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenci Koła Naukowego BWN z wizytą w Zakładzie Karnym w Nysie

Studenci Koła Naukowego BWN z wizytą w Zakładzie Karnym w Nysie

W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie, studenci Koła Naukowego BWN działającego na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego mieli możliwość zwiedzenia nyskiej jednostki penitencjarnej.

W wizytacji udział wzięło 13 studentów wraz z wykładowcą byłym Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk w st. spocz. Mirosławem Rasławskim.

Spotkanie rozpoczęto od zapoznania grupy z zasadami bezpiecznego poruszania się po terenie jednostki. Następnie przedstawiciel działu kadr przybliżył przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej.

Studenci mieli również możliwość zwiedzenia funkcjonującego w warunkach więziennych Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz miejsc pracy osadzonych wewnątrz jednostki w halach produkcyjnych.

Odwiedzili także oddziały mieszkalne, w których zakwaterowani są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, mogli przyjrzeć się z bliska pracy oddziałowego oraz wychowawcy. Zostali zapoznani również z prowadzonymi wobec skazanych formami oddziaływań resocjalizacyjnych.

Galeria