Oficyna Wydawnicza

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2
Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych. III Nyskie Forum Bezpieczeństwa
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w inżynierii produkcji
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w informatyce – cyfrowe przetwarzanie obrazów
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w ratownictwie medycznym
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w architekturze
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w bezpieczeństwie wewnętrznym
Podręcznik użytkownika BSP. Zasady wykonywania lotów VLOS
Własny model weryfikacji stanu zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi
Archiwum PWSZ w Nysie