Oficyna Wydawnicza

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw

Autor: Zofia Wilimowska
ISBN: 978-83-65881-30-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 380
Cena: 79,00 PLN

spis treści


Przedsiębiorstwa chcąc się rozwijać, muszą w elastyczny sposób dostosowywać się do zmian otoczenia, a nawet je wyprzedzać poprzez wprowadzanie innowacji we wszystkich sferach działalności. Ponieważ przedsiębiorstwa w naturalny sposób ograniczane są posiadanymi zasobami, dlatego muszą rozwijać przede wszystkim te umiejętności, które zapewnią im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Za efektywnością współczesnych organizacji stoi znana w zarządzaniu filozofia robienia rzeczy właściwych, we właściwy sposób, we właściwym czasie. Z robieniem rzeczy właściwych wiąże się innowacja i kreatywność oraz wiedza o otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Rozwój przedsiębiorstwa i jego sprawne funkcjonowanie wymagają sprawnego zarządzania ukierunkowanego na jego przyszłość. Decyzje podejmowane są dziś, a ich efekty uwidoczniają się dopiero w przyszłości, czasami bardzo odległej. Liczba parametrów wpływających na przyszłe wyniki działania jest bardzo duża. Ich zmienność i nieprzewidywalność sprawiają, że każda decyzja obarczona jest ryzykiem (ze wstępu).

Celem opracowania jest dostarczenie czytelnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia wyceny przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych metod ze szczególnym naciskiem położonym na metody dochodowe wykorzystujące zarówno prosty, jak i złożony aparat matematyczno-finansowy. Opracowanie skierowane jest do studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansowych, analityków finansowych, doradców ekonomicznych.