Oficyna Wydawnicza

Dynamiczne zarządzanie strukturą finansów przedsiębiorstwa
Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 3
Finanse publiczne a rozwój gmin i powiatów
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata. Zagrożenia rodziny
European Transfer of Culture in Literature, Language and Foreign Language Teaching
Interdyscyplinarny model opieki nas osobami starszymi cz. 2
Wykładowcy i studenci pielęgniarstwa w trosce o zdefiniowanie optymalnych procedur opieki zdrowotnej osób starszych
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata
Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich / Traditional and new public spacer in rural areas
Przygotowania obronne państwa. Wybrane aspekty formalno-prawne
Archiwum PWSZ w Nysie