Oficyna Wydawnicza

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Współczesne zagrożenia
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
Architektoniczne i kulturowe transformacje Nysy. Konceptualizacja idei
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. I Nyskie Forum Bezpieczeństwa
Okucia skrzyń cechowych XVII i XVIII w. Zbiory Muzeum w Nysie
Podstawy genetyki
Model badania opłacalności inwestycji rzeczowych w warunkach ryzyka i opłacalności
Biologia i genetyka. Wybrane zagadnienia dla studentów kosmetologii
Kryzys demograficzny - przyczyny i sposoby przeciwdziałania w świetle międzynarodowych badań własnych
Normatywny wymiar kultury. Eros, polityka i figury ojcostwa
Archiwum PWSZ w Nysie