Oficyna Wydawnicza

Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w inżynierii produkcji
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w informatyce – cyfrowe przetwarzanie obrazów
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w ratownictwie medycznym
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w architekturze
Podręcznik użytkownika BSP. Bezzałogowe Statki Powietrzne w bezpieczeństwie wewnętrznym
Podręcznik użytkownika BSP. Zasady wykonywania lotów VLOS
Własny model weryfikacji stanu zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi
Beauty in architecture. Tradition and contemporary trends. Implementations
Piękno w architekturze - tradycja i współczesność. Realizacje
Archiwum PWSZ w Nysie