Oficyna Wydawnicza

River as a user friendly public space / Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna

River as a user friendly public space / Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna

Autor: Agata Pięt, Piotr Opałka
ISBN: 978-83-65881-24-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 64
Cena: 12 PLN

Spis treści - pobierz (.pdf)


Wydawnictwo jest pokłosiem międzynarodowych studenckich warsztatów architektonicznych pn. „Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna – River as a user friendly public space”. Zorganizowano je w celu zainicjowania procesów odnowy jakości przestrzeni publicznej terenów nadrzecznych w Nysie i wydobywania jej pozytywnych wartości estetycznych. Warsztaty odbyły się w Wydziale Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w dniach 13-17.05.2019 r. Zakres tematyczny warsztatów obejmował rewitalizację nabrzeża rzeki Nysy Kłodzkiej. Zadania warsztatowe skupiały się na:

  • interdyscyplinarnym dyskursie na styku architektury, urbanistyki, krajobrazu oraz sztuki w przestrzeni publicznej,
  • łączeniu różnych metod i technik projektowania,
  • szacunku dla innych kultur podczas pracy w zespołach międzynarodowych (ze wstępu).

Publikacja przedstawia uczestników, tutorów oraz opracowane w trakcie warsztatów koncepcje.