Informatyka

Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka

COLLEGIUM ARTIUM
Budynek G
ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

Dziekanat nr 2
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych

kierunek Informatyka
mgr Monika Gąsior
pokój G2
telefon 77 4091681
e-mail monika.gasior@pans.nysa.pl