Informatyka

Laboratorium architektury komputerów

Laboratorium służy ilustracji schematów organizacji komputera prezentowanych na wykładzie. Ćwiczenia odbywają się z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego DSM51, na który składa się mikroprocesor 8051 wraz z zestawem układów i oprogramowania umożliwiających kontakt z użytkownikiem (klawisze, diody, buczek, wyświetlacze) jak i przygotowanie i uruchomienie zaprojektowanych programów.
Do wszystkich ćwiczeń przygotowane jest oprogramowanie, które jednak wymaga pewnych modyfikacji dostosowujących ćwiczenie do zadania, jakie ma być zrealizowane oraz personalizujących zadanie tak, by nie można było po prostu skopiować wyników kolegów, którzy wcześniej ćwiczenie wykonywali. Priorytetem jest zapoznanie z architekturą procesora i sposobem realizacji niektórych operacji omawianych na wykładzie a nie nauka programowania w assemblerze i poznanie wszystkich możliwości procesora oraz osiągnięcie biegłości w jego użytkowaniu.

Sprzęt

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są na zestawie uruchomieniowym mikrokontrolera 8051 o nazwie DSM51.

System DSM 81 jest typowym zestawem dydaktycznym zawierającym mikrokontroler 8051 wraz z układami pamięciowymi, peryferyjnymi.

W systemie są obecne:

 1. Hardwareowy układ watchdog Pamięć RAM 32 kB i 32Kb EPROM (zawiera oprogramowanie firmowe, miedzy innymi zapewniające komunikacje zestawu z oprogramowaniem monitorującym pracę procesora na PC.
 2. Sterownik przerwań.
 3. Sygnalizatory: LED, buzzer.
 4. Wyświetlacz LED (6 cyfr).
 5. Wyświetlacz LCD (2 x 16).
 6. Klawiatura przeglądana sekwencyjnie.
 7. 2 kanały RS232.
 8. 24 linie wejść/wyjść cyfrowych.
 9. 2 linie wejść cyfr. izolowanych galwanicznie.
 10. 2 linie wyjść cyfr. izolowanych galwanicznie.
 11. 8 linii wejść analogowych.
 12. 1 linia wyjścia analogowego.

Oprogramowanie:
Assembler mikrokontrolera DSM-51 dla IBM PC
Graficzny program uruchomieniowy DSM-51, pozwalający na załadowanie skompilowanego programu z PC do pamięci procesora 8051 a nastepnie jego wykonanie w trybie pracy ciągłej lub krokowej. W trybie pracy krokowej program pozwala na obserwację podstawowych elementów procesora - rejestrów, wskaźników, zawartości pamięci pamięci programu oraz stosu.

Do pobrania ze strony prowadzącego laboratorium są:

 1. Assembler mikrokontrolera 8051 wraz z dokumentacją.
 2. Dokumentacja firmowa 80C51.

Program DSM-51.exe wersja 3.02 (dla Windows) służący do uruchamiania programów na zestawie DSM-51 dostępny również na stronie internetowej producenta zestawu.