Informatyka

Współpraca z przedsiębiorstwami i samorządami

Pracownicy i studenci Instytutu Nauk Technicznych na kierunku Informatyka, posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację szerokiej gamy systemów informatycznych i usług z nimi powiązanych. Współpraca z przedsiębiorstwami i samorządami jest możliwa w zakresie:

 • projektowania i tworzenia aplikacji działających pod kontrolą systemów operacyjnych Windows i Linux,
 • tworzenia materiałów multimedialnych przeznaczonych do reklamy i marketingu (przede wszystkim opartych o usługi WEB),
 • wizualizacji produktów i usług przy wykorzystaniu technologii WebGL (grafika trójwymiarowa i animacje) i innych,
 • przygotowania materiałów instruktażowych, informacyjnych, szkoleniowych przy wykorzystaniu WebGL oraz innych technologii multimedialnych,
 • realizacji gier komputerowych i innych form rozrywki (usługi WEB, platformy mobilne, platformy PC, konsole),
 • wykorzystanie kontrolera ruchu Microsoft Kinect do sterowania urządzeniami i monitoringu pomieszczeń,
 • digitalizacji, archiwizacji, katalogowania i udostępnianie zasobów (zasoby w formie papierowej, na analogowych nośnikach audio-video),
 • przetwarzania i obróbki obrazów (w tym masowe i zautomatyzowane).

Istnieje ponadto możliwość realizacji systemów informatycznych wykorzystujących możliwości współczesnych smartfonów i ich czujników, w szczególności aplikacji internetowych z GPS. Przykładem mogą być systemy:

 • monitorowania i zarządzania mobilnymi pracownikami (np. różnego rodzaju prace serwisowe, dostawcy, akwizytorzy, kierowcy, prace rolne),
 • mobilne przewodniki multimedialne po wybranym terenie z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (aplikacje przeznaczone dla turystów, pozwalające im znaleźć interesujący obiekt i dostarczające informacji o jego historii z wykorzystaniem krótkich filmów),
 • wyszukujące w Internecie dostępne informacje i dostarczające użytkownikowi przetworzone dane na żądanie lub w wypadku wystąpienia pewnych zdarzeń (np. system dobierający optymalny dojazd komunikacją miejską w Nysie; system informujący o planie zajęć i ocenach uczniów i studentów; system śledzenia ofert na aukcjach samochodowych na portalach niemieckich i informujący o ciekawych dla użytkownika ofertach);
 • monitorujące i sterujące zdalnymi urządzeniami (zdalna administracja siecią komputerową, sterowanie systemami typu inteligentny budynek, np. ogrzewaniem w budynkach w tym systemami wykorzystującymi energię odnawialną, monitorowanie dostępu do wybranych obiektów),
 • przeznaczone dla uprawiających sport czy osób odchudzających się (monitorowanie przemieszczania się, zliczanie kroków, monitorowanie posiłków, wyznaczanie bilansu kalorycznego) można wykorzystać takie aplikacje jako forma reklamy dla sprzedających sprzęt sportowy, odżywki czy artykuły dietetyczne.