Informatyka

Przedmioty prowadzone na poszczególnych specjalnościach

Przedmioty oferowane przez Instytut Informatyki:

Przedmioty kierunkowe, podstawowe i kształcenia ogólnego
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Algorytmy i struktury danych
Analiza matematyczna
Architektura komputerów
Etykieta w życiu publicznym
Fizyka
Język angielski
Logika dla informatyków
Podstawy baz danych
Podstawy elektroniki i miernictwa
Podstawy inżynierii oprogramowania
Podstawy metod probabilistycznych
Podstawy sieci komputerowych
Podstawy systemów komputerowych
Podstawy sztucznej inteligencji
Praca dyplomowa
Praktyka
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Programowanie
Programowanie w Javie
Projekt
Przedmiot wybieralny 1
Przedmiot wybieralny 2
Seminarium dyplomowe
Systemy grafiki komputerowej
Systemy informatyczne
Systemy operacyjne
Systemy wbudowane
Technika układów logicznych i cyfrowych
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie danymi informacyjnymi
Zarządzanie przedsięwzięciami programistycznymi
Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
Gry komputerowe i multimedia
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
Grafika komputerowa w .NET Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
Gry na urządzenia mobilne Bezpieczeństwo systemów wirtualnych
Metody i techniki tworzenia gier Nowoczesne systemy baz danych
Nowoczesne systemy baz danych Nowoczesne technologie Web
Nowoczesne technologie przetwarzania treści multimedialnych Programowanie .NET
Programowanie rozproszone Programowanie urządzeń mobilnych
Przetwarzanie w chmurze Programowanie w językach skryptowych
Systemy multimedialne Sieciowe systemy operacyjne
Systemy Web Systemy rozproszonego i równoległego przetwarzania
Tworzenie gier w technologiach Web Systemy zarządzania i dostarczania treści internetowych
Zaawansowana grafika komputerowa Wirtualizacja systemów
  Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych
  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Systemy internetowe
Systemy i sieci komputerowe
Bazy danych w aplikacjach internetowych Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
Nowoczesne technologie Web Hurtownie danych
Programowanie .NET Komputerowe systemy sterowania
Programowanie rozproszone Nowoczesne systemy baz danych
Programowanie systemowe Podstawy symulacji systemów
Programowanie systemów Web Programowanie w językach skryptowych
Programowanie urządzeń mobilnych Sieciowe systemy multimedialne
Rozwój języków i środowisk programowania Sieciowe systemy operacyjne
Systemy e-biznesu Systemy rozproszonego i równoległego przetwarzania
Systemy multimedialne Systemy zarządzania i dostarczania treści internetowych
Systemy wieloagentowe Zaawansowane architektury systemowe
Zaawansowane programowanie w Javie Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych
  Zarządzanie systemami webowymi