Informatyka

Systemy internetowe

Specjalność: SYSTEMY INTERNETOWE

Celem programu studiów specjalności systemy internetowe jest przygotowanie inżyniera w zakresie realizacji projektów informatycznych wykorzystując najnowsze internetowe technologie programowe Web, .NET i inne. Rozwinięcie w zaawansowanym stopniu umiejętności programowania systemowego oraz wykorzystania technologii wbudowanych pozwoli na realizacje aplikacji w najnowszych urządzeniach mobilnych. Zdobyte wykształcenie będzie można również wykorzystać na stanowiskach specjalisty ds. testowania, specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz konsultanta i wdrożeniowca.

Duża liczba indywidualnych i zespołowych projektów programistycznych z użyciem najnowszych technologii internetowych powoduje, że przyszły inżynier posiada umiejętności, które może od razu wykorzystać we współczesnych projektach gospodarczych wykorzystujących technologie internetowe.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent specjalności systemy internetowe jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wytwarzaniu oprogramowania, wdrażaniu systemów i sieci komputerowych. Może także pracować jako administrator systemów lub sieci komputerowych. Po ukończeniu studiów inżynier specjalności systemy internetowe jest przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też pracować jako informatyk na stanowisku inżyniera systemowego lub projektanta.

Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka, tak studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, mają możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia organizowanych przez wszystkie wydziały realizujące program kształcenia informatyki II-go stopnia na kierunkach informatycznych na politechnikach, a w szczególności w nieodległych ośrodkach, np. na Wydziałach Zarządzania i Informatyki oraz Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a także Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej i na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.