Informatyka

Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Celem tej specjalności jest uzyskanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa danych, aplikacji, platform operacyjnych, infrastruktury informatycznej oraz polityk bezpieczeństwa.

Do głównych przedmiotów specjalności należą:

  • Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych,
  • Zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych,
  • Sieciowe systemy operacyjne,
  • Programowanie .NET,
  • Nowoczesne technologie Web,
  • Systemy rozproszonego i równoległego przetwarzania,
  • Systemy zarządzania i dostarczania treści internetowych,
  • Wirtualizacja systemów,
  • Bezpieczeństwo systemów wirtualnych,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Absolwent tej specjalności będzie inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wdrażaniu systemów i sieci komputerowych oraz administracji systemów i sieci pod względem bezpieczeństwa. Może zajmować się bezpieczeństwem systemów i sieci jako informatyk w dowolnej firmie.