Informatyka

Prezentacja Wydziału

Kształcenie na kierunku informatyka zostało rozpoczęte w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Obecnie kierunek informatyka jest częścią Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie. Naszym celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z tytułem inżyniera na kilku specjalnościach:

  • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych,
  • grafika komputerowa i multimedia,
  • systemy internetowe,
  • systemy i sieci komputerowe.

Program studiów na naszych specjalności gwarantuje wykształcenie specjalistyczne w dziedzinie systemów operacyjnych, języków programowania, nowoczesnych technologii baz danych, multimediów, systemów sieciowych, rozproszonych i systemów mobilnych oraz dziedzinach ściśle związanych z informatyką, takich jak np. elektronika.

 

Zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką dydaktyczną zdobytą na najlepszych polskich uczelniach. Są to specjaliści których prace są publikowane nie tylko w Polsce ale i na całym świecie

Podstawą kierunku informatyka jest kadra:

  • 2 profesorów
  • 6 doktorów
  • 2 magistrów

Dysponujemy bogatym zapleczem dydaktycznym, w tym 6 laboratoriami komputerowymi. Kierunek informatyka aktywnie uczestniczy w inicjatywach dających możliwość rozwoju uczelni oraz naszych studentów.

Galeria