Informatyka

Dorobek Wydziału

Kształcenie na kierunku informatyka zostało rozpoczęte w 2001 roku wraz z powstaniem PWSZ w Nysie. Od tego czasu trwa nieustanny rozwój możliwości dydatktycznych na kierunku, a także rozwój nowoczesnej bazy aparaturowej i lokalowej służącej potrzebom współczesnej dydaktyki.
Najważniejsze dokonania kierunku informatyka są następujące:

 1. Uzyskanie w roku akademickim 2006/2007 akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej uprawniającej do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku INFORMATYKA.
 2. Rozwój bazy lokalowej (budynki, sale wykładowe, laboratoria, akademiki, sala gimnastyczna, bufet - klub studencki).
 3. Stworzenie sieci komputerowej uczelni z pełnym dostępem do Internetu, kioskami internetowymi, bezpłatną kawiarenką internetową, dostępem bezprzewodowym dla studentów i dostępem dla mieszkańców akademików.
 4. Budowa laboratoriów z nowoczesnym wyposażeniem (np. multimedia, mikrokontrolery, robot).
 5. Wyposażenie sal w multimedialne środki audiowizualne (6 sal wykładowych, 2 laboratoria). Realizacja zajęć z wykorzystaniem komputerów przenośnych i wideoprojektorów.
 6. Zakup i wdrożenie dystrybucji legalnego, dostępnego dla każdego studenta bezpłatnie oprogramowania w programie MSDN AA. 
 7. Opracowanie aplikacji wspomagających prace dydaktyczne w zakresie organizacji studiów na wszystkich kierunkach, planowania obciążeń dydaktycznych, itp.
 8. Zgromadzenie kadry dydaktycznej o znaczących dokonaniach naukowych, dydaktycznych i praktycznych.
 9. Opracowanie uczelnianej witryny WWW
 10. Wprowadzenie do stałej praktyki korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających proces kształcenia (w tym, portal edukacyjny i elektroniczne formy weryfikacji wiedzy, narzędzia samooceny dla studentów, własne programy generowania sprawdzianów).
 11. Wdrożenie elektronicznego katalogu SOWA i internetowego dostępu do biblioteki.
 12. Opracowanie własnych programów oraz materiałów dydaktycznych (slajdy do wykładów, zestawy ćwiczeń laboratoryjnych i list ćwiczeniowych, skrypty).
 13. Wdrożenie różnorakich form i narzędzi komunikacji zdalnej pracownik - student (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, telefonia internetowa, portal internetowy).
 14. Wypromowanie absolwentów, którzy zakończyli już swoje studia na II stopniu na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej.
 15. Zwycięstwo w regatach jachtowych na jeziorze Otmuchowskim 2005 naszego zespołu i zajęcie III-go miejsca w regatach na jeziorze Nyskim w 2007 roku.