Informatyka

Akredytacja

PKA 2019

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w PWSZ w Nysie. Uchwałę w tej sprawie wydano 24.10.2019r. To już trzecia pozytywna ocena kierunku informatyka wystawiona przez PKA.

W dniach 10-11.04.2019r. na kierunku Informatyka odbyła się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W wyniku akredytacji kierunek Informatyka uzyskał pozytywną ocenę i akredytację do roku akademickiego 2025/2026


PKA 2013

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w PWSZ w Nysie. Uchwałę w tej sprawie wydano 5 września 2013 roku. To już druga pozytywna ocena kierunku informatyka wystawiona przez PKA.

Ocena jakości kształcenia na kierunku informatyka, prowadzonym w Instytucie Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, odbyła się kwietniu 2013 roku. Wtedy to w Uczelni wizytował Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na podstawie raportu przygotowanego przez Zespół Oceniający, stanowiska Uczelni, a także opinii Zespołu działającego w obszarze nauk technicznych Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w PWSZ w Nysie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe oraz programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia. Jednocześnie Prezydium stwierdziło, że poziom kształcenia na kierunku informatyka w Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym i zasługuje na pozytywną ocenę.

Na uwagę zasługuje także fakt, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało dla kierunku Informatyka w Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie maksymalny czas na następną ocenę programową. Tym samym kolejna ocena nastąpi dopiero w roku akademickim 2018/2019. Decyzja ta potwierdza wysoką ocenę jakości kształcenia na kierunku informatyka w nyskiej Alma Mater.

Potwierdzeniem poziomu studiów w Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie jest również wysoki, wynoszący ponad 90%, stopień zatrudnienia absolwentów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów (na podstawie badań absolwentów z lat 2001-2011).

Warto także podkreślić, że liczba absolwentów kierunku informatyka w Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie wynosi już ponad 660 osób. Większość, bo ok. 90% podejmuje studia II stopnia (studia magisterskie) w uczelniach akademickich na terenie całego kraju. Absolwenci Instytutu Informatyki są doceniani przez pracodawców m.in. za to, że posiadają wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.


PKA 2006

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Informatyka prowadzonym w Instytucie Infromatyki, wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA).

W uchwale Prezydium PKA nr 746/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. czytamy, że "uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego rodzaju na kierunku INFORMATYKA. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym."
Decyzja o podjęciu uchwały i wystawienie pozytywnej oceny kierunku informatyka nastąpiła po przeprowadzonej w październiku 2006 r. kontroli Zespołu Oceniającego PKA oraz po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych.

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo ważna dla Instytutu Informatyki, który rozpoczął w roku akademickim 2006/2007 6 rok swojego istnienia. Jest jednocześnie kolejnym dowodem szczególnej dbałości naszej Uczelni o jakość kształcenia.

Prezydium zaplanowało następną ocenę naszego kierunku w roku akademickim 2012/2013.