Informatyka

Kierunek: Informatyka

Instytut Nauk Technicznych prowadzi inżynierskie studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Informatyka. Obecnie studenci kształcić się mogą na następujących specjalnościach:

 • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
 • grafika komputerowa i multimedia
 • systemy internetowe
 • systemy i sieci komputerowe

Wyższe studia I stopnia na kierunku informatyka trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę oraz implementację, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych. Biegle programuje w kilku językach programowania, zna oraz umie wykorzystywać i administrować serwerowymi platformami operacyjnymi Windows 7/8/10/Serwer i Linux, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych, aplikacje na urządzenia mobilne, oraz sieci komputerowe.

Niezależnie od wyboru specjalności, zagadnienia z jakimi spotykają się studenci w czasie studiów w Instytucie Nauk Technicznych podzielić można na kilka grup:

 • systemy operacyjne (Windows 10/8/7/Vista/Server, Linux, Android)
 • sieci komputerowe (LAN, WAN, Internet)
 • języki programowania (C/C++, C#, Java)
 • nowoczesne projektowanie i programowanie systemów Web (AJAX, ASP. NET, PHP, JavaScript, React, Node JS, HTML 5)
 • technologie baz danych (SQL Server, Oracle, MySQL itp)
 • multimedia, grafika komputerowa (2D oraz 3D), tworzenie gier komputerowych, sztuczna inteligencja
 • systemów wbudowane, systemy rozproszone, programowanie urządzeń mobilnych (Windows 8, Android)
 • wirtualizacja systemów