Informatyka

Wizyta partnerska w Las Palmas de Gran Canaria

Wizyta partnerska w  Las Palmas de Gran Canaria

W dniach 11-15 lipca 2022 r. dr inż. Adam Sudoł z Wydziału Nauk Techniczncyh zrealizował wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Uniwersytetu Las Palmas de Gran Canaria.  

W maju 2022 roku dr inż. Adam Sudoł, adiunkt na Wydziale Nauk Technicznych, kierunek Informatyka nawiązała kontakt z Uniwersytetem Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Uczelnia ta prowadzi bowiem zaawansowane kursy międzynarodowe dla pracowników innych uczelni m.in. z zakresu przetwarzania obrazów cyfrowych. Dzięki błyskawicznym działaniom pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej, już na początku czerwca 2022 r. podpisane zostało porozumienie dot. wyjazdu szkoleniowego. Podczas pobytu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ w dniach 11-15 lipca 2022 r., dr inż. Adam Sudoł nawiązał kontakt z prodziekanem Wydziały Inżynierii Komputerowej ULPGC, v-ce dyrektorem Szkoły Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering). Pan José Daniel Hernández Sosa (https://www.eii.ulpgc.es/es/node/57) okazał się bardzo miły i uczynnym, człowiekiem. Zaprezentował gościowi cały budynek Wydziału, sale wykładowe oraz laboratoryjne. W czasie wizyty wymieniane były istotne informacje nt. sposobu prowadzenia procesu dydaktycznego w obu Uczelniach, wymieniono się informacjami dot. wyposażenia zaplecza dydaktycznego, w szczególności wyposażenia pracowni komputerowych w sprzęt oraz oprogramowanie. W czasie kilku spotkań wypracowano zarys współpracy obu Uczelni. Tak PWSZ w Nysie, jak i ULPGC są żywo zainteresowane szeroko zakrojoną współpracą w zakresie wymiany studenckiej, wymiany pracowników dydaktycznych oraz ekspertów zatrudnionych na obu Uczelniach – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów cyfrowych.

Niezwykle udana wizyta zaowocowała deklaracją podpisania dwustronnej umowy o współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Uniwersytetu Las Palmas de Gran Canaria. Planowany termin podpisania umowy to początek września 2022 roku.

Galeria