Informatyka

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

W związku z realizacją VI edycji programu Legii Akademickiej istnieje możliwość wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawiającego do udziału w dodatkowym szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Niezbędnym warunkiem do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania testu kwalifikacyjnego, jest:

  • złożenie wniosku o odbycia części praktyki szkoleniowej;
  • posiadanie stopnia żołnierza rezerwy (korpus szeregowych);
  • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do 19.05.2023. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjna wg załącznika 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika 2. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e- mali: k.kiniorski@ron.mil.pl

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 – 30 sierpnia 2023 roku.